Snář sebepoznání

Držet

 • to, co držíme v ruce (i pomyslně), představuje náplň vědomí a symbolizuje ústřední bod, kolem nějž nyní kolují naše myšlenky
 • u držených předmětů je důležité uvědomit si jejich tvar a snový význam
 • předměty, které drží druzí: nevědomí upozorňuje snícího méně nápadně, aby ve vyšší indiferenci byl schopen pochopit místo a význam drženého předmětu ve svém vědomí nebo aby k němu snící přesunul svůj zájem
 • držet něco mezi nohama, držet nohy druhým: tyto obrazy symbolizují sexuální závislost a neochotu opustit zažitý vzorec pudového chování
 • velice kladné je, když snící drží v rukou předměty symbolizující sjednocování (kruh, koule, pyramida, jehlan, válec, dítě a podobně)
 • velice negativní je držet v rukou symboly vážící se k pudové rovině (předměty falických tvarů, boty, houby, řidítka motocyklů a jízdních kol, většinu druhů ovoce a podobně)
 • držet se na laně, jež visí nad vodami: strach z citového prožívání, proto se snící raději drží pudových vlastností a sexuálních vztahů, které jsou mu známé
 • držet na laně mocné zvířecí personifikace a ovládat je: jeden z velice významných snů, neboť potvrzuje ovládnutí podvědomé emoční vazby k tomuto symbolu, přináší snícímu možnost poznat charakter symbolu a do budoucnosti mu dává předpoklady symbol asimilovat (více o tomto v archetypu Hrdina – mytologický)
 • držet druhého člověka kolem krku, být držen okolo krku: nevědomí tímto obrazem snícímu zdůrazňuje citovou vazbu, která v drtivé většině hraničí s pocity vlastnictví druhého člověka
 • snící vidí druhé, jak se drží pod krkem: „souboj“ personifikací (vlastností) snícího odhaluje jeho vnitřní napětí a nevyrovnanost
 • snící drží někoho pod krkem (platí i pro zvířata): snící vůlí ovládne vlastnost, která se váže k personifikované osobě, proto je dobré, když tímto aktem zneškodní negativní personifikace*65 (více o tomto v archetypu Stín), zatímco držet pod krkem neškodné, svobodomyslné a nezávislé personifikace je zlým činem a snící tímto jen dotvrzuje negativní náplň vlastního vědomí