*16 Proměněného vědomí

*16 Proměněného vědomí se může dosáhnout třeba duchovním meditačním úsilím, kdy tělo zemitého charakteru pročistíme vodním prvkem a vysušíme vzdušným prvkem, abychom dosáhli nebeských výšin, z nichž pak sestoupíme zpět na Zemi (do původního života) s jiným proměněným vědomím. Stručněji řečeno bytostně očištěný člověk, který se osvobodil od ega, působí již v nové roli – s proměněným vědomím (více o tomto fenoménu v archetypu Alchymista a v archetypu Anima Animus).