Snář sebepoznání

Mizet

  • mizící předměty a nečistoty: jsou trvale, nebo alespoň na dlouhou dobu, vypuzeny z mysli snícího; často jsou podobné sny znázorněním morální očisty
  • mizící olej: snící ztrácí předpoklady pro duchovní pomazání či pro transformaci negativní části sebe samého, proto by měl zásadně přehodnotit postoje ke svému životu a snažit se kráčet morálně čistší cestou
  • bolest mizí u plynoucí vody nebo ve vodě samotné: ukazuje na zcela jasný emoční charakter snové bolesti; nevědomí snícího tak upozorňuje na potřebu katarze*69 a nalezení pokřivených emočních vazeb
  • ve víru, kornoutu mizí předměty i tvorové (tvary i jména): ve ztotožnění se s tímto bodem člověk nalezl podstatu prázdnoty; tento obraz je často doplněn mizejícím vírem vody, který ukazuje snícímu cestu k pochopení vesmírné prázdnoty právě tak, že opustí citové prožívání – mizející voda (více o tomto tématu v archetypu Pozornost)