Snář sebepoznání

Oltář

  • symbol oběti; pokud snící něco na oltář dává, pak se vlastností spojených s tímto předmětem vzdává a oltář se stává duchovní nadějí
  • sex či soulož před oltářem: varování před nadvládou pudů nad city a rozumem; rituální kořen satanismu, kde se uctívá opak božského; více o tomto tématu v archetypu Anima – Animus a v archetypu Poklad
  • ohnivý: hinduistická představa absolutního obětování
  • modlit se před oltářem: viz modlit se, modlitba
  • oběť či obětina na oltáři: viz obětovat, oběť