Snář sebepoznání

Uhlí

  • má prakticky stejný význam jako viz dřevo, ale čas nutný k jeho vzniku odkazuje na vztahy, které se vážou k minulým životům snícího a současně i k dlouhověkým karmickým vazbám, jež vycházejí z karmického zákona*34
  • dřevěné: částečně zpracovaná symbolická podstata dřeva vnitřním ohněm snícího (do nitra obráceným soustředěním)
  • uhelný prach: je synonymem nepříjemných dlouhověkých karmických vazeb, jež vycházejí z karmického zákona
  • skládat: vzrůstající potence snícího, potence, která bude brzy hledat vybití
  • topit uhlím, žhavé uhlí: obraz symbolizuje aktivní snahu snícího zlikvidovat právě tu živočišnou část sebe samého, jež má vazbu k dlouhověkým karmickým vazbám
  • chodit po žhavém uhlí: pokud se snící nespálí, pak obraz symbolizuje velkou vnitřní vůli, pokud se spálí, pak je obraz důsledkem namyšlenosti nebo strachu a neschopnosti soustředění
  • častá frekvence topení papírem, dřevem či uhlím: svědčí o kvalitní práci snícího na sobě samém