Snář sebepoznání

Obilí

 • je symbolem dokončené práce a často i spokojenosti
 • množství obilí či jednotlivých klasů: může symbolizovat dobu, za kterou bude dílo či významné období života dokončeno
 • jednotlivá obilná zrna: symbolizují počátek dalšího životního období, v němž volíme jeden ze tří možných scénářů bytostného vývoje:
  1. jako zrno padneme na úrodnou půdu a budeme růst k uskutečnění citového člověka (skutečného lidství)
  2. na neúrodné půdě bez dostatku citu (vody) zmaříme potenciál, který zrno ve své podstatě nese
  3. uzavřeme ve svém nitru potenciál života, symbolizovaný zrnem, a v poznání vesmírné prázdnoty, která je navzdory hmotné nicotě „těhotná“ všemi možnostmi života (jako dobře uložené zrno může kdykoliv vzklíčit), rozeznáme svůj cíl; tento scénář je běžný v závěrečných fázích duchovního vývoje
 • prosévat obilí: je v nevědomí synonymem odstraňování zrna od plev, tedy vyjmutí toho podstatného a cenného z množství zbytečného a zavádějícího
 • obilné plevy: poslední obal osobnosti, pod ním se skví zrno jako symbol individuality (viz archetyp Persona a viz archetyp Individualita)
 • další podobné symboly: viz klas, viz pole, viz žně