Snář sebepoznání

Horko

  • na rozdíl od snových obrazů nemusí horko pramenit vždy v nitru snícího, neboť smysly i ve snu stále přijímají impulzy zvenčí, a tudíž je nevědomí mnohdy nuceno vnější horko zapracovat do právě probíhajících snových obrazů – takové horko pak nenese žádnou snovou symboliku
  • má velký význam ve snech jako jeden z protikladů (horko – chladno)
  • nevědomí musí neustále kličkovat mezi protiklady, do kterých jsme svázali naši osobní existenci, a tak snícího nevědomí pomocí snů vede nejprve k uvědomění si protikladů, aby přes následné zpochybnění jednotlivých protikladů přivedlo snícího k uvědomění si stavu jednoty, v němž protiklady neexistují; tento postup navozuje budoucí spojování protikladů v archetypech Anima – Animus, Coniunctio, UFO iniciační obřady, Pozornost; o protikladech a jejich vlivu na dítě hovoří archetyp Puer – Kora