Snář sebepoznání

Katastrofa

  • časté katastrofy ve snech jsou důsledkem změny světového názoru a opouštění starých pozic, a protože je tímto nastartován velice složitý proces, doporučuji k přečtení archetyp Témata zničení světa
  • probouzí ve snícím schopnosti hrdiny (viz archetyp Hrdina) a v důsledku vzepětí snícího ke kladným ideálům i archetyp Stín
  • ekologická: vize ekologických katastrof a bolestné zkázy přírodního bohatství jsou ve snech častým obrazem, neboť se bytostně dotýkají životního prostředí, v němž snící žije, i vnitřního světa, který jej vede k pochopení své role ve světě (viz archetyp Témata zničení světa)
  • jakákoliv katastrofa může být vizí budoucích událostí; více o tomto tématu v archetypu Vize budoucnosti a minulosti