Snář sebepoznání

Obdiv

  • pokud snící cítí obdiv k pozlátku osobnosti, pak se stává hříčkou na jevišti světa v nekonečném panteonu masek, pokud ale cítí obdiv ke skutečné individualitě či dokonce k zářnému vnitřnímu vzoru, pak směřuje ke konečné realizaci (viz archetyp Persona a viz archetyp Individualita)
  • snaha snícího být obdivován druhými: je ze strany nevědomí terčem satiry a zesměšňování, neboť podobné snahy jen zesilují ego na úkor skutečné individuality snícího
  • ke krásám přírody: jeden z častých obrazů prenatálních vzpomínek na pobyt v lůně matky (více o tomto fenoménu v archetypu Bazální perinatální matrice)
  • ke sportovním výkonům: nemá v nevědomí podstatnější význam a je pouze prostředkem k dosahování cílů vlastní osobnosti a posilování ega (více v archetypu Poklad); posouvá snícího na pudovou rovinu, neboť rytmika sportu má jednoznačný vztah k sexualitě
  • k umění: cesta k vyjádření vlastních niterných obsahů psýché, cesta k plnějšímu citovému a později i duchovnímu životu
  • odmítat obdiv druhých či se k němu stavět netečně: jediný možný způsob osvobození se od jařma ega