Snář sebepoznání

Dívka

 • velice častý snový symbol, neboť představuje všechny tři ženské části duše (pudová, citová a duchovní anima) jak žen, tak i mužů (chce-li čtenář plně porozumět široké škále významů symbolu dívky, pak doporučuji archetyp Anima – Animus)
 • pokud se nám nepodaří rozeznat, ke které rovině (pudová, citová či duchovní) snová dívka patří, pak nemáme sebemenší naději odhalit správný význam symbolu a smysluplný výklad snu
 • dětského věku: symbolizuje citovou, nebo výjimečně duchovní rovinu – viz dítě, a jednoznačně nemá zastoupení v rovině pudové
 • panna, nedotčená: v nevědomí je panna důležitým symbolem vnitřní proměny; stejně jako symbol dítěte představuje citovou nebo duchovní rovinu, citová anima (panna) v sobě nese všechny znaky pro případné rozdělení citové jednoty zpět do pudových anima – animus (ztráta panenství) i se skrytou touhou po opětovném sjednocení na pudové úrovni (pohlavní spojení), nebo z mystického spojení citového anima a citové animy (coniunctio) se zrodí dokonalé dítě, jež není podobné svým rodičům, a navíc není podobné nikomu na tomto světě (více v archetypu Alchymista a Coniunctio), aby se opět po čase rozdělilo na duchovního anima a duchovní animu
 • dospívající: lidé se pohybují v převážné většině svého života na rozmezí pudové a citové složky a právě tento přechod symbolizuje proměna (dospívání) dítěte v ženu a tedy proměna citové složky v potenciálně pudovou, jen zřídka se ve snech objevuje proměna obrácená, tedy proměna ženy v dívku, což dokladuje povýšení pudů na city
 • po dokončení dospívání dívky se k rozměru citové a duchovní roviny přidává rovina pudová, neboť dospělá dívka objevila protiklady mužské a ženské složky a nyní se stejně jako její rodiče snaží spojením fyzických těl muže a ženy dojít ke sjednocení, z něhož vzejde dítě jako představitel citové roviny
 • obrazy s dívkami (sexuálně i romanticky laděné) jsou častokrát splněná přání minulosti bez hlubšího významu
 • proměna dívky v muže (vidět či prožít): není znehodnocením mužské části, jak naznačují výklady současné psychoanalýzy, ale je evidentní snahou nevědomí zrušit jakoukoliv připoutanost k jednomu z protikladů anima – animus; proměna obrazu ženy v muže či naopak odrazuje hledat celistvost ve spojení muže s ženou (více v archetypu Anima – Animus)
 • s mužským přirozením: protiklady anima – animus v jednotě neexistují a chce-li člověk jednoty dosáhnout, musí se vydat na náročnou cestu sjednocování protikladů; hermafrodit*19 je symbolem sjednocení na citové úrovni a přináší jedinečnou možnost existovat jako bájný syn Herma a Afrodité – Hermafroditos v oboupohlavnosti (více v archetypech Anima – Animus a Alchymista); hermafrodit je léčivým symbolem mužů pro přijetí vlastní utajené ženské stránky a žen pro přijetí vlastní utajené mužské stránky
 • zachraňovat dívku: velice kladné, neboť snící zachraňuje nedílnou součást sebe samého pro budoucí sjednocení (kladné je zachraňovat i pudovou animu)
 • osvobodit dívku (ve snech mužů): osvobození citové animy (jen výjimečně duchovní animy)
 • znásilněná: padlá citová anima; pokud je znásilněna klasicky, pak je to pád zaviněný mužskou pudovou složkou, pokud je znásilněna análně, pak je to pád zaviněný ženskou pudovou složkou
 • dívka omdlí hrůzou z netvora: v nevědomí se tato scéna objeví při střetu personifikací dvou rovin; dívka je citovou animou a netvor vyjadřuje nejtemnější aspekt pudové části psýché
 • dávající snícímu dárek: podle druhu dárku lze rozeznat, o jakou animu se jedná, a pak je třeba u pudové animy si dávat velký pozor, neboť dar bude vyžadovat protislužbu pudového charakteru
 • v jiném stavu: sjednocování protikladů úspěšně pokračuje
 • v podzemí: citová či duchovní anima objevená zvnitřněním (například meditací)
 • pudová anima je dívka: útočící a bojující, sexuálně aktivní a chtivá, prostitutka, děvka, zlodějka, opilá, pod vlivem drog, žárlivá, která jí, kouše a polyká, hrající karty, s batohem či taškami, s předměty ve tvaru falu v ruce, na jízdním kole, sportující (mimo vodních sportů), sedící na lavičce, stranící se vody, často propadá tenkým ledem, aby ve studené vodě „vystřízlivěla“ ze svého chtění a konečně se přiblížila citům
 • citová anima je dívka: uctívající slušnost, dávající zbraň proti sexuálním symbolům a myšlenkám, indiferentně přistupující k sexu i nahotě (pozor, na šatech nezáleží, neboť citová anima může být zahalená i v hadrech), uznává jen platonickou lásku, nelíbí se jí hrubost a sexuálně motivované narážky, někdy ale může přijmout doteky i sexualitu, tímto však nastává její pád na pudovou rovinu, dívka, která radí k opuštění předmětů hmotného světa, romantická, bosá, zouvající se, uklízející (tak pomáhá anima uklízet „Augiášův chlév“ snícího), omdlévající z hladu, v kostele či modlitebně, koupající dítě (pokud není jeho matkou), s mincemi či jinými kulatými a kruhovými předměty, dokáže létat, ale jen s duchovním animem v obrazech řízené imaginace*41 (viz archetyp Řízená imaginace), opouští starý zničený svět (například ve snech archetypu Témata zničení světa), obvykle pozemšťanka v obrazech archetypu UFO iniciační obřady, zpívající a provozující hudbu, koupající se a plavající, pracující v květinářství, bránící snícímu ve vstupu do lesa, dívka, které není rozumět (když snící nechápe svou citovou animu), prosící o pomoc, vykonávající tělesnou potřebu, se zavázanýma očima – třeba při hře na slepou bábu (nepotřebuje k rozhodování oči, neboť se řídí srdcem), útočí jen výjimečně, když proti ní stojí pýcha duchovního anima, jezdící na koni, starající se o zvířata, často učitelka, pomáhající snícímu proti násilníkům, mající kladný vztah k poezii, citová anima může být i dívka z okolí snícího, ovšem jen taková, ke které snící ani v sebemenším náznaku neprojeví sexuální touhu, což se daří například u sestry, i tříletá dívka může být snovou citovou animou
 • duchovní anima je dívka: v tunelu, v podzemí, v tajné místnosti, uvězněná ve věži, v zasněžených ledových horách, když vede snícího do neznámých oblastí (jinak citová anima), mimozemská, radící k opuštění citové roviny, vzbuzující posvátnou úctu, nejčastěji princezna, dívka, které není rozumět (když snící nechápe svou duchovní animu), ale jen ve spojení s ledem či sněhem, umí létat sama bez technických prostředků (viz archetyp Řízená imaginace), dokáže vést snícího zasněženou krajinou k moři (pokud je příroda bez sněhu, pak je to citová anima), občas se zjevuje snícímu zázrakem proměněny z dítěte, i tříletá dívka může být snovou duchovní animou
 • dívka i malá dívenka mezi záplavou květin: duchovní anima; takový obraz bývá vždy doplněn obrazy sjednocování (více o tomto v archetypu Anima – Animus a případně i v archetypu Coniunctio)